Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

 

Společnost Sen reality s.r.o., se sídlem Palackého třída 2020, Pardubice, 530 02, IČ: 06282857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, pod sp. zn. C 39964, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek http://www.senreality.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu s předpisem nazvaným „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


Dále se zejména dozvíte


 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese senreality@seznam.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Sen reality s.r.o. zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, trvalé bydliště

Kontaktní údaje – trvalé bydliště, popř. kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo

Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace – rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ), státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti

Sen reality s.r.o. nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. Sen reality s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Osobní údaje jsou zpracovány interním informačním systémem, ve kterém jsou všechna data zabezpečena a zašifrována. Servery, na kterých tato data leží, jsou umístěny na území EU.

 

Účel zpracování osobních údajů

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem a makléřem, popř. hypotečním poradcem, resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby – zpětná vazba.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce, rezervačních smluv, oznámení apod.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace např. kupní smlouvy, návrhu na vklad, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o převodu členského podílu, nájemní smlouvy apod.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme dále využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

 

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Správcem Vašich osobních údajů je Sen reality s.r.o. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese senreality@seznam.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 

Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz také označováno jako „právo být zapomenut“ znamená, že můžete požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní – i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob žádajících toto omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku pro určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.

 

Principy zpracování osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

 

Vaše realitní kancelář Sen reality s.r.o.

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci