Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Všeobecné obchodní podmínky a poučení spotřebitele

Sen reality s.r.o.

 

I. Vymezení pojmů

Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam

 

II. Etický kodex

Realitní kancelář Sen reality s.r.o. a Realitní makléři Sen reality s.r.o. postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny Zájemce a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem Sen reality s.r.o., jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.senreality.cz.

 

III. Poskytování realitních služeb

Realitní kancelář Sen reality s.r.o. a Realitní makléři Sen reality s.r.o. poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy.

 

IV. Smlouva o zprostředkování realitních služeb

Realitní makléř (dále jen Zprostředkovatel) zastupuje Zájemce na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů jsou možné všemi typy, které umožňují příslušné zákony České republiky.

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že

 

Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 OZ a následně zejména § 1915 až § 1916, jakož i § 1921 až § 1925 OZ.

 

Zájemce – Spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci, ale pouze v případě, že byla Zprostředkovatelská smlouva/Smlouva o složení blokovacího depozita/Smlouva o rezervaci uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Zprostředkovatele (§ 1818 NOZ).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci je Zájemce povinen o svém odstoupení informovat Realitního makléře e-mailem zaslaným na adresu senreality@seznam.cz, nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení, případně písemně, doporučeným dopisem zaslaným na adresu Realitního makléře uvedenou ve smlouvě ve stejné lhůtě.

Pro řádné odstoupení Zájemce uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci.

Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci je účinné vůči Realitnímu makléři okamžikem doručení. Realitní makléř potvrdí Zájemci bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně jeho přijetí.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci

Adresát (Zprostředkovatel): …

se sídlem: …

IČ: …

e-mail/telefon: …,

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita/Smlouvy o rezervaci ze dne … vztahující se k nemovitým věcem zapsaným na LV č. …v k.ú. …

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše datum narození: …

Vaše adresa: …

 

Datum: …

Váš podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídky  obsažené  na  internetových stránkách  www.senreality.cz  mají  pouze  informativní  charakter. Inzerce  RK není nabídkou  ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

 

V. Provize

Za poskytování realitních služeb náleží Realitnímu makléři odměna (provize) příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak, je vždy Zájemce (objednatel služeb).

Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě Zájemcem využity.

 

VI. Blokační depozitum

Pokud není dohodnuto jinak, jedná se o část kupní ceny, jejímž složením vyjadřuje Nabyvatel jednoznačně svůj zájem o koupi nemovitosti prostřednictvím Realitního makléře. Rozsah použití této částky je přesně definován ve Smlouvě o složení blokovacího depozita/Smlouvě o rezervaci.

 

VII. Stav nemovitosti

Realitní makléři jsou povinni sdělovat Zájemcům o koupi (třetím osobám) o stavu nemovitosti (domů, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu) objektivní informace. Realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že Zájemce zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.

Vyhledaní Zájemci o koupi i Zájemci berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

 

VIII. Minimální rozsah služeb pro Zájemce

 

IX. Informační povinnost

Realitní makléři Sen reality s.r.o. po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně a objektivně informují Zájemce o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.

 

X. Reklamace

Realitní makléři Sen reality s.r.o. jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost Zájemce bez odkladu vyřídit.

Zájemce může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb Realitního makléře a využít svých práv.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

XI. Identifikace

Realitní kancelář Sen reality s.r.o. je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má mimo jiné povinnost provést identifikaci a případně kontrolu Zájemce a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

 

XII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zájemce/Nabyvatele je upravena na internetovém serveru www.senreality.cz v GDPR.

 

XIII. Mimosoudní řešení pomocí ČOI

Dojde-li mezi Realitní kanceláří Sen reality s.r.o. a Zájemcem ke sporu, má Zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u ČOI (České obchodní inspekce). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách ČOI: www.coi.cz

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Vaše realitní kancelář Sen reality s.r.o.

 

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci